Adanmışlık yatırımdır, Adanmışlık şanstır

Hamleni yap! İçinde bulunduğun bu ölümcül durumdan kurtul yoksa saf dışı edileceksin. Oluşunun bütünlüğüne geri dön, birliğini geri kazan, sadece bu şekilde incitilmez olabilirsin. Bir an bile tereddüt etme çünkü bu savaşın sonucu, zafer ya da yenilgi tamamıyla sana bağlı. Osmanlılar, diğerleri üzerinde üstünlük, kontrol ve güç sahibi olmak amacıyla savaşmazlardı. Osmanlı savaşçılarını, fakir, mazlum ya da düşkünler uğruna savaşmak için değil, ölümü fethedenler olarak, iç dünyalarında elde etmiş oldukları başarıları savaş alanında tatbik etmelerini…

"Adanmışlık yatırımdır, Adanmışlık şanstır"

Hayal, en gerçek şeydir

Sana karşıymış gibi görünenler bile hayallerinin gerçekleşmesi için kasıtlı rollerini oynayarak, gelişimin ve kavrayışın için anlamlı bir fırsat sunarlar. Senin dışında var olan ne bir düşman, ne de bir şeytan var. Oluşunun en derin, en saklı kalmış girintilerine yerleşmiş düşmanı ortaya çıkar. Ona hakim ol. Binlerce düşmanın yok, sadece bir düşman, kazanacağın tek bir zafer var, o da ölüme karşı olacak! Kendine zarar vermeyi bırakıp, çatışan düşünceler, olumsuz duygular ve yıkıcı tavırlarınla oluşunu kirletmekten vazgeçersen,…

"Hayal, en gerçek şeydir"

İyi Ahlak ve Kötü Ahlakın Temelleri

İyi veya kötü ahlak gerçekten varmı? Peter Kreeft bunu dini açıdan ele alıyor. Aklakı, kişisel zevkten veya isteme ve istememe konusunun ikame edilmesi olarak açıklamıyor Peter Kreeft. Başlarken de görüşlerinden Ateistlerin ahlaksız olduğunu anlamının çıkarılmaması gerektiğini belirtmiş. Bir insan ahlaklı  ya da ahlaksız olabilir. Bunun inançla alakalı olduğunu düşünmüyor. İyi ve kötü ne demek? Nereden geliyor? Ateislere göre iyilik ve kötülük kavramlarının temeli evrim, mantık, bilinç (vicdan), insan doğası ve faydacılığa dayanıyor. Peter’a göre ise…

"İyi Ahlak ve Kötü Ahlakın Temelleri"