Hayvanlar insanların zulmünden mutlak korunmayı hak ediyor. Tüm hayvanların özgür olma ve insan egemenliğinden tamamen kurtulmuş bir şekilde yaşama hakkı olduğuna inanıyorum. Ne yazık ki, çoğu insan hayvan köleliğini, hayvan işkencesini ve hayvan cinayetini benimsemeye devam ediyor. Her yıl milyarlarca hayvan önceden tasarlanmış, sistematik bir katliamla öldürülüyor. Evrensel anlamda adalet ve eşitlik var olmadan tüm hak ihlalleri diğer başka ihlalleri var edecektir.

Hayvan Sömürüsü

Kurumsal olarak sömürülen hayvanların yaşamlarını önemli ölçüde iyileştireceğimiz bir masaldır, bu hayvanlar yasal birer mülk olarak kalır. Hayvanların mülk statüsü, hayvanlara muamele edilme biçimlerinin anlamlı bir şekilde iyileştirilmesini engeller. “İnsancıl” hayvan kullanımı bir masaldır, çünkü hayvanların sömürülmesini nasıl düzenleyebileceğimiz konusunda akıl dışı, yanlış fikirlere dayanır. Ancak farkındalık eğitimine odaklanan, yaygın bir halk hareketi ile hayvanlara daha iyi davranmaya başlayabiliriz. Bu türden bir halk hareketi, hayvanların mülk olma durumunu anlamlı bir biçimde değiştirebilir.

Mezbaaların ne kadar iyileştirildiği, hangi mevzuatların yürürlüğe konulacağı ve bu yasaların ne kadar sıkı bir şekilde izlenebileceği önemli değildir. Hayvanlara ne kadar iyi muamele edilebileceği, yaşamlarını ne kadar zengin hale getirebileceğimiz ya da cinayetlerinin ne kadar acısız olabileceği önemli değildir. Hayvanları hapsettiğimiz, kontrol ettiğimiz ve öldürdüğümüz sürece, yaptığımız şey yanlıştır. Hayvanlar ahlaki açıdan önemliyse, sistematik manipülasyonların ve onları öldürmenin insancıl olabileceğini söylemek gülünçtür.

Her birimiz, vegan olmak zorundayız, çünkü hayvanlardan faydalanma biçimimiz ne şekilde yeniden düzenlenirse düzenlensin, ahlaki olarak haklı gösterilemez.

Hayvanlardan faydalanma biçimlerinin tümü ahlaksızdır, vegan bir dünya yaratmalıyız. Sömürü düzenini ortadan kaldırmak için, gezegenimizin tamamında toplumsal ve ahlaki değişime neden olabilecek bir farkındalık yaratılmalıdır.

Yılmaz Saraç

İletişim Sayfası