Hayvanlar aşık olur mu? Sorusu kimi insan için çok ilginç, kimileri içinse cevabını bildiğini düşündüğü bir soru olabilir. Bu yazımızda öznel düşüncelerimizden ziyade bu konu üzerinde yapılmış bilimsel çalışmalardan yola çıkarak havanlar aşık olur mu? Sorusuna bir cevap arayacağız.

Bu soruya yanıt aramaya başlamadan önce öncelikle sevgi ve aşkı birbirinden ayırmamız gerekiyor. Sevgi bir insana, hayvana, nesneye karşı duygusal bir bağ ya da yakınlık hissi anlamına gelirken; Aşk sevginin boyut değiştirerek duyguların romantikleşmesi ve bağın çok daha güçlü hissedilmesini ifade etmektedir. Sevgi ile aşk arasındaki farkı kısaca ifade ettikten sonra hayvanlar aşık olabilir mi? Sorusuyla ilgili cevap olabilecek bilimsel çalışmalara değinelim.
Biz insanlar gibi hayvanlar da birbirlerine karşı sevgi, kızgınlık, öfke ve nefret gibi duyguları beyinlerindeki kimyasallar yardımıyla hissederler. Ancak söz konusu aşk olduğunda işin rengi biraz değişmektedir. Çünkü aşk biz insanlar için duyguların çok uçlarda yaşandığı bir durumu ifade eder.

Aşık olunca havalara uçar, ayrılınca üzüntüden kahroluruz. Hayvanlar için merak ettiğimiz asıl soru da bu zaten: Onlar da aşkı bizim gibi mi hissediyorlar?

Bazı hayvan türleri diğerlerine göre birbirlerine güçlü bağlarla bağlıdırlar. Bunun en güzel örneği fillerdir. Fil sürüsü içinden bir fil öldüğünde diğerlerinin onun başında bekleyerek kederlendikleri bilinmektedir. İnsanlara daha yakın başka bir örnek ise bir şempanze türü olan Bonobolardır. Birbirleriyle öpüşen ve hatta, tıpkı insanlar gibi, yüz yüze cinsel ilişki yaşayabilen hayvanlar olan Bonoboların, seksi üreme dışında kullanmaları duygularını romantizm boyutunda yaşanabildiklerini
göstermektedir. Ek olarak, Bonoboların genetik açıdan insana %98 benzediğini de hatırlatmamız gerekir.

İnsana şaşırtıcı derecede benzeyen bir başka hayvan ise kedilerdir. İnsan beyninin vücut kütlesine oranı %2’dir. Bu oran kedilerde ise %1’dir. Ancak bilim insanları beynin büyüklüğünün önemli olmadığını, önemli olanın beyindeki kıvrımlar ve beyin yapısı olduğunu belirtmektedirler. İnsanlar ile kedilerin beyni karşılaştırıldığında yapı olarak kedilerin beyninin %90 oranında insan beynine benzediği ve şaşırtıcı derecede kıvrımlı olduğu görülmektedir. Bilim insanları buradan yola çıkarak, kedilerin aşkı deneyimleme şansı en yüksek hayvanlardan biri olduğunu ifade etmektedirler.

Aşkın insanlarda görülen en büyük etkilerinden bir tanesi ise bağlanma güdüsüdür. Bu nedenle insanlar aşık olduklarında gözleri sadece aşık oldukları kişileri görür. Peki, ya hayvanlarda durum nasıl?

Hayvan davranışları uzmanı Daniel Mills tarafından bu konuda yapılan bir çalışmada özellikle köpeklerin sahiplerine olan bağlılığı araştırılmıştır. Köpekler ve kedilerle yapılan araştırmada köpekler ve kediler güvenli biçimde bağlanmışlardır. Araştırmada her iki hayvanın önce sahiplerinin odadan çıkmasına ve ardından yabancı birinin odadan çıkmasına verdikleri tepkiler ölçülmüştür.

Araştırma sonucunda köpeklerin sahipleri odadan ayrıldığında tıpkı bebeklere benzer bir davranış tarzına büründükleri, kedilerin ise köpeklere göre daha az tepki verdiği görülmüştür. Tabi bunda kedilerin daha bağımsız karakterli olmasının etkisi de vardır.

Köpeklerin sahiplerine bağlanma eğilimi bazı cins köpek ve kedilerde aşk seviyesine kadar çıkabilmektedir. Tabi bu bağlılık sadece sahiplerine karşı da değildir. Birçok papağan ve güvercin türünün bütün ömürlerini birlikte geçirdikleri, hatta eşlerden birinin ölmesi durumunda diğerinin de
öldüğü durumlar dahi gözlenmiştir.