İlüminati kim ya da ne? Bu soruya yanıt vermek aslında zordur, çünkü bugüne kafar İlüminati hakkında bildiğinizi sandığınız hemen herşey yanlıştır! Bana sorarsanız bu yazıya da şüpheyle yaklaşın, “mantık – neden” ikilisi rehberiniz olsun!

İlüminati’den bahsedildiğinde neredeyse herkesin bir düşüncesi bir fikri vardır. Bu konuda ülkemizde yazılmış yüzlerce kitap, makale bulabilirsiniz. Bunun nedeni manipüle edilen tarihin kavramları çok fazla birbirine karıştırmasıdır, ancak bu yazıda Ilüminati konusunu aydınlatacağız. Illuminati hakkında bildiğinizi sandığınız her şeyin yanlış olduğunu tekrar etmek istiyorum.

Çoğu insan Illuminati adını duyduğunda dünyayı kontrol etmeye çalışan %1’lik zengin elitlerden bahsedildiğini düşünmekte. Ya da Hollywood kültlerinin çocuklara empoze etmeye çalıştığı fikirlerin sahipleri veta uzaylılarla irtibatta olan bir örgüt? Illuminati bunların hiçbiri değildir, Illuminati’yi denemek, itibarsızlaştırmak ve dezenenformasyona maruz bırakmak için yayıldı bu söylentiler. İnsanların sizi rahatsız ederek, sizi neyin doğru olduğunu görmekten alıkoyacak şeyler yayabileceğini söyleyebiliriz.

Iluminati’nin imajını eski zamanlarda hristiyanların cadı oldukları iddiasıyla masum insanları yakmasına benzetebiliriz. Kliseler, bilgi yayan insanların cadı olduğunu iddia ederler ve onları yakarlardı. Iluminati için de aynı şey oldu ve olmakta. Illuminati’nin kim olduğu hakkında duyduğunuz önceden tasarlanmış tüm fikirler yanlıştır.

Iluminati resmi olarak, Pythagorean Illuminati tarafından kurulmuştur. (Evet şu meşhur Pisagor bağıntısını bulan kişi) İlluminati adı verilen bu gizli organizasyon, dünyanın en zeki bireyleri olabilecek entelektüel seçkinlerden oluşan bir gruptur.

Bu yazı, Iluminati’nin kim olduğunu keşfetmek için, gizli kitaplarından biri olan (GOD GAME) den derlenen bilgilerden oluşmakta. (Günümüzde gizli değildir, Amazondan satın alabilirsiniz.) İlumunati geçmişte gizlice çeşitli kitaplar yazdı ve insanlığın bilincini yükseltmek için dünyaya yaydı.

Lucifer

Iluminati dünyayı yönetmek isteyen zengin elitlerden oluşmuş bir grup değildir. Bu yüzden Pisagor İlluminati’nin neyin peşinde olduğunu keşfetmek için gizli kitaplarından birini inceleyeceğiz.

Bu gizli organizasyon dünyanın en akıllı bireylerinden oluşan bir gruptur, sadece bilgiye bakar. Iluminati hakkında söylenenlere bakarak değerlendirme yapabilirsiniz. Bir bilginin nereden geldiği önemli midir? Farklı boyutttaki bir uzaylıdan gelip gelmediği önemli midir?, gökyüzündeki bir Tanrı’dan gelip gelmediğinin önemi var mıdır?, Bilginin 80 yaşındaki bir insandan ya da beş yaşındaki bir çocuktan gelmesi önemli değildir. Önemli olan bilginin kendisinin değeridir.

Farklı bir şeyler yaptıkları için toplumdan uzaklaştırılmaya çalışılan insanlara bakın. Bu kadar çok insanın düşürüldüğü tuzağın yanılgısını görüyor olsaydık, insanların nasıl göründüğüne bu kadar önem vermezdik. Nasıl göründüğünüz önemli değildir, kendinizi nasıl ifade ettiğiniz, önemli değildir ve adınızın ne olduğu da önemli değildir.

Şeytan tanrı kılığına girebilir veya tanrı bir şeytan olarak görünebilir, ışıktan kör olanlar sadece karanlığı görür.
Geçmişte kimsenin yapmaya cesaret edemediği şeyleri yapacağım. Yeni düşüncelerin cennetimize yeni şeyler getirdiğini düşüneceğim. Bize sadece insan değil, ilahi olan biri gönderildi. Onun zihni ve aklının mükemmelliği sayesinde cennete ulaşabiliriz. Bir yıldıza bağlı olan kişi geri dönmez. Bir sırda bağımlılık yaratan bir şey vardır, bizi parçalama ve dönüştürebilme olasılığı vardır.GOD GAME giriş

God Game, Yunan matematikçi Pisagor’un ilk resmi büyük ustadı olduğu, Illuminati olarak bilinen, bugüne kadar varlığını korumuş, eski ve tartışmalı gizli toplumun kozmoloji felsefesini, politik etiğini ve inancını özetleyen kitaplardan biridir.

İlluminati’nin felsefesi Gnostisizm’in en gelişmiş ifadesidir ve Iluminasyon (aydınlanma) olarak adlandırılır. Aydınlanma arayışına adanan bu felsefe, Hinduizm, Budizm ve Taoizm gibi doğu dinleriyle birçok paralellik gösterir. İbrahimi din inançlarını (Yahudilik Hristiyanlığı ve İslam) reddeder.

Iluminati felsefesi, Pythagoras matematiğin sırları etrafında dolaşırken resmen başlamıştır. Pythagoras matematiği bir dine yükseltti ve her şeyin temelde matematiksel ve mümkün olabileceğini iddia etti. Aydınlanma tamamen matematiğe dayanmaktadır. İlluminizm, matematiğin bilimin bir aracı oldmadığını, aksine bilimin matematiğin bir aracı olduğunu iddia eder. Ontolojik matematik dediğimiz şey ise varlığın matematiğini keşfetmenin bir yoludur. Aydınlanma, bilgi tabanlıdır ve tüm kutsal peygamberleri reddeder.