Çevre ve Orman Bakanlığından:
HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Ekler (Dosya İndirme .doc)

5199 HAYVANLARI KORUMA KANUNU (PDF) Resmi Gazete 2004